Daily Archives: 21/01/2016

Visual Storytelling Workshop by Hugo Perez

Hugo Perez, televizijski novinar i profesor na Sveu?ilištu u Novom Meksiku, prošlog je mjeseca po peti put posjetio Fakultet politi?kih znanosti te ovog puta proveo radionicu Visual Storytelling Workshop. Radionica kojoj je cilj studente novinarstva potaknuti da vizualno razmišljaju o svojim pri?ama te da to poslije što bolje realiziraju, organizirana je u sklopu suradnje Fakulteta politi?kih znanosti…