Daily Archives: 05/02/2015

Tetoviranje za Crnog

Tetoviranje je na jedan dan postalo izrazom pomo?i jednom od poznatijih zagreba?kih tattoo umjetnika, Goranu Crnjacu – Crnom. Goranovi kolege tetovirali su mnogobrojne mušterije, a sav novac donirali su Crnom za lije?enje. Tetoviranje za Crnog from TV Student FPZG on Vimeo.

Studentska Noć Muzeja

Akademija likovnih umjetnosti otvorila je svoja vrata na ovogodišnjoj No?i muzeja. Posjetitelje su kroz svoju izložbu vodili sami studenti, a pripremili su još mnogo inovacija. U muzeju Ferdinand Budicki predstavili su se studenti strojarstva i brodogradnje sa svojom formulom. Na izložbama su bile Lana Bene i Anamaria Batur. Studentska No? muzeja from TV Student FPZG…

Portret časne sestre

Antonija je ?asna sestra koja uspješno uskla?uje svoj redovni?ki i studentski život. Završila je predškolski odgoj te je jedno vrijeme radila u vrti?u i domu za nezbrinutu djecu u sklopu samostana na zagreba?kom Vrhovcu, Trenutno je studentica na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu. Prilog su pripremile Anamaria Batur i Lana Bene. Z?ivot c?asne sestre studentice from TV Student FPZG on Vimeo.

Humana Nova

Socijalna zadruga iz ?akovca koja prikuplja i reciklira staru odje?u od koje izra?uje kreativne nove predmete. Uz to, zapošljavaju one koji se teže zapošljavaju, te koji u ovako ugodnom okruženju stje?u samopouzdanje i zara?uju za život. Brinu o o?uvanju okoliša, promi?u svijest o iskorištavanju stare odje?e, ali i poti?u toleranciju. Prilog su pripremili Lana Bene…

Akademska četvrt; 30.1.2015.

I u ovom izdanju bavimo se studentskim temama. Kako je prošao tjedan bez fesjbuka na Savi. U portretu jedne ?asne sestre/studentice pokazujemo na koje na?ine je mogu?e uskladiti vjerski i svjetovni život. U kakav su se to humanitarni pokret uklju?ili studenti? Ve?eras plešemo ?ak dva plesa – tango i swing.   30.1.2015 AKC from TV…

UniPepper – aplikacija namijenjena olakšavanju studiranja

  U želji da studentima olakšaju studentski život, u?enje i riješavanje ispita, donedavni studenti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Josip Žemberi i Sanjin Vu?kovi?, kreirali su web aplikaciju UniPepper. UniPepper je aplikacija koja omogu?ava komunikaciju i razmjenu korisnih materijala za u?enje me?u studentima istih fakulteta. Studenti se mogu registrirati sa svojom akademskom e-mail adresom…