Daily Archives: 26/11/2014

Interface – festival novih medija

Aktualna novomedijska, audiovizualna umjetni?ka scena, pojedina?ni i grupni postavi, projekcije, multimedijalni performansi i interaktivne mapping instalacije samo su dio ovogodišnjeg Interfacea, festivala novih medija. Nakon što se godinama održavao  sklopu rije?ke Hartere, Interface je po prvi puta u formi samostalnog festivala. Tako je nedavno obnovljeni Francuski paviljon u dvorištu Studentskog centra poslužio mladim umjetnicima Ivanu…

Radionica filmske kemije

Želite se educirati, ali ne samo putem interneta, knjiga i skripti na fakultetu? Napisali ste sve kolokvije, a imate još energije za nove teorije? Ako ste se kad pitali kako funkcionira proces izrade 16mm filma, imate priliku na teorijski, ali i prakti?an na?in nau?iti baratati s filmskom vrpcom. Edukativna radionica o filmskoj kemiji održat ?e…