Daily Archives: 07/12/2013

Produženi vikend na Savi

Ponovno nam se bliže blagdani. Studentski domovi su u to vrijeme obi?no nalik naselju iz grada duhova. Ve?ina odlazi svojim ku?ama a samo rijetki ostaju u domu. Što ti rijetki rade na praznicima te kako nadokna?uju toplinu obiteljskog doma i mamine kola?e vidjeli smo za Svi Svete. Piše: Ana Marija Marinov

Super knjiga za par desetaka kuna..

Ve?eras je u Booksi održana akcija udruge „Futura daj šapu“. Za donaciju od 10 kuna moglo se dobiti jedan od oko 300 naslova. Novac prikupljen ovom suradnjom Bookse i udruge za zaštitu životinja „Futura daj šapu“ ide za udomljavanje i pomo? životinjama. Tatjana Slatina, predsjednica udruge, rekla nam je kako ljudi ?esto umjesto financijske pomo?i…