Daily Archives: 20/03/2013

Storytelling as a Video Journalist – Dan treći

Završila je trodnevna radionica za studente novinarstva koji su od ponedjeljka tijekom predavanja i prakti?nih vježbi s mentorima Karolom Ciomom i Darkom Flajpanom upijali njihovo iskustvo i savjete. Posljednji dan je bio rezerviran za kona?nu vježbu za studente – snimanje i montiranje priloga u samo nekoliko sati. Tako je nas šest ekipa nakon jutarnjih konzultacija…

„Dovoljna je politička volja, povjerenje, glasački listić i olovka“

Sudionici i prezenteri mnogo su pažnje posvetili upravo popisima bira?a, koji su bili tema tre?eg panela na Sajmu. Svoja su stru?na mišljenja izložili profesor politi?kih znanosti na University of Florida Research Foundation, David Smith, te Nikolai Vulchanov, konzultant za izborne promatra?ke aktivnosti s višegodišnjim me?unarodnim iskustvom. Smith je u svojoj prezentaciji govorio o pokušajima ograni?avanja…

Elektroničko glasanje moguće rješenje?

Diljem svijeta nalaze se brojne zemlje koje imaju utjecajnu ili veliku dijasporu, koja se kao takva želi uklju?iti u izborni proces svoje države porijekla. Ve?ina je zemalja iskoristila ili razmotrila tu mogu?nost, no u posljednjih dvadesetak godina nailazi se na trend dodjeljivanja prava glasa za dijasporu, prije svega u post-konfliktnim zemljama. Tihana Bartulac Blanc, koja…

“Direktna demokracija može se ostvariti”

  „Bez pojedinaca nema ni društva, i oni su važni akteri!“, istaknuo je Smári McCarthy u svojoj prezentaciji Demokratska likvidnost, kojom je otvorio prvi panel konferencije. Svi bi trebali biti uklju?eni u demokraciju i politi?ki život onoliko koliko to sami žele, bez pritiska na ve?u ili manju uklju?enost. Osvrnuvši se na to spominje delegirani glas,…

Sajam izbornih inovacija – poziv na promjenu!

Prošao je i prvi dan me?unarodne konferencije GONG-ova Sajma izbornih inovacija. U sveukupno 6 panela (4 glavna i 2 popratna) sudionici su mogli dobiti odgovore na pitanja o demokraciji od uglednih gostiju iz SAD-a, Velike Britanje, Islanda, Bugarske, Slovenije i Palestine, te panelista koji su za?inili raspravu nakon prezentacija. U Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u…