Articles by Ivan Granić


Sekvenca

Kad želimo kamerom opisati neki prizor dobro ?e nam do?i poznavanje filmskog jezika. Jedan od važnih pojmova je sekvenca. Sekvenca je filmska re?enica, to jest idejna cjelina koja je sastavljena od nekoliko kodrova ili scena. Tako ?e opisana scena kod gledatelja stvoriti upravo onakav dojam kakav mi to želimo.

Montaža

Montaža je na?in povezivanja kadrova kako bi se ostvario smisle slijed, neka izlaga?ka cjelina. Medijski pismeni ljudi znaju da montažom možemo manipulirati. Montažom želimo manipulirati zato jer vas želimo dovesti u odre?eno emocionalno stanje. Na primjer kad gledamo neki triler želimo vas uvjeriti da je ubojica lukav i opasan, a kad gledate neku reklamu onda vas uvjeravamo da je…

Kulješov pokus

Dvadesetih godina prošlog stolje?a ruski redatelj Kulješov napravio je pokus. To je u?inio tako da je snimio lice poznatog ruskog glumca Možuhina te ga povezivao sa sljede?im prizorima: mrtvom djevojkom, tanjurom juhe i dje?akom u igri. Montažom je izmjenjivao glum?evo lice i te prizore. Pokusom je dokazao da kadar u suodnosu s drugim kadrovima donosi novo zna?enje. I mi…

Kadar

Postoji niz razli?itih kadrova koji se koriste za ostavljanje druga?ijeg dojma. Kadar odre?uje ono što se vidi i kako se vidi, odnosno na?in na koji je kadar snimljen. Da bi prizor bio što dinami?niji potrebno ga je snimiti iz nekoliko razli?itih kadrova i tako stvoriti sekvencu. Naša voditeljica Rebeka pokazala je nekoliko primjera razli?itih kadrova te otkrila kako…

Media literacy

In filmmaking and video production, a shot is a series of frames, that runs for an uninterrupted period of time. Film shots are an essential aspect of a movie where angles, transitions and cuts are used to further express emotion, ideas and movement. The term “shot” can refer to two different parts of the filmmaking process:…

Lighting

Light is the “raw material” for creating visual images. Everything related to vision is related to light. Whether the medium is still photography, motion film, video or computer-generated images, light forms the basis of everything you see. It is important to think of lighting not as something extra which is added in some situations, but as…